0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Wij & Wadvogels

Beste heer/mevrouw, 

 

De komende jaren slaan negen natuurorganisaties de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Met het programma Wij & Wadvogels werken zij aan concrete maatregelen op plaatsen waar vogels broeden en rusten, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen. Daarnaast worden bewoners en bezoekers bewust gemaakt van het belang van rust voor vogels en hoe er van het Waddengebied genoten kan worden zonder daarbij vogels (onbedoeld) te verstoren.

 

Graag willen we de mening horen van bewoners in het Waddengebied (de gemeenten grenzend aan de Waddenzee in Groningen, Friesland en Noord-Holland en de Waddeneilanden). We hopen op uw medewerking. U kunt deze vragenlijst anoniem invullen. Dat neemt circa 10 minuten in beslag.

 

De gegevens uit de vragenlijst worden verzameld door Veldwerk Optimaal in opdracht van het European Tourism Futures Institute (ETFI) in het kader van het Wij & Wadvogels project. Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Tevens maakt u kans op een van de leuke prijzen, die verloot worden onder deelnemers die deze enquête hebben ingevuld.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.